Fyzioterapie se zaměřuje na prevenci, diagnostiku (vyšetření) a terapii poruch funkce pohybového systému. Prostřednictvím specifických fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňuje i funkce ostatních systémů (např. dýchacího systému).

Co je možné fyzioterapií příznivě ovlivnit?
– bolesti z pohybového aparátu,
– kompenzace degenerativních stavů (artrózy, artritidy),
– poúrazové a pooperační stavy,
– vadné držení těla, skoliózy, svalová nerovnováha,
– neurologická onemocnění – stavy po cévních mozkových příhodách, roztroušené skleróze, atd,
– funkční ženská sterilita, léčba inkontinence (úniku moči),
– sportovní fyzioterapii – poradenství, prevenci i terapii pro oddíly i jednotlivce.

Používané fyzioterapeutické postupy
– podrobné vyšetření pohybového systému
– techniky měkkých tkání a mobilizační techniky,
– stabilizační principy vypracované T. Suchomelem a stále vyvíjené v našem zařízení s cílem úpravy pohybových stereotypů, koordinace, zvýšení kvality tělesného vnímání a pohybového projevu,
– Vojtova reflexní lokomoce – časná diagnostika a terapie poruch psychomotorického vývoje novorozenců a kojenců,
– prvky Bobath konceptu, PNF, přístupu Lewitové/Hermachové, Koláře, Čápové,
– využití pružných tahů – therabandů, labilních ploch, overbalů, velkých míčů,
– spektrum elektroléčebných procedur, terapeutický ultrazvuk – taping (tejpování).