Pacienti

Fyzioterapie se zaměřuje na prevenci, diagnostiku (vyšetření) a terapii poruch funkce pohybového systému. Prostřednictvím specifických fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňuje i funkce ostatních systémů (např. dýchacího systému).

Co je možné fyzioterapií příznivě ovlivnit?

– bolesti z pohybového aparátu (bolesti v kříži, hrudní i krční páteři, bolestí hlavy, kyčlí, kolen, ramen,…)

– kompenzace degenerativních stavů (artrózy, artritidy)

– poúrazové a pooperační stavy

– vadné držení těla, skoliózy, svalová nerovnováha

– neurologická onemocnění – stavy po cévních mozkových příhodách, roztroušené skleróze, dětské mozkové obrně, nervových útlacích, stavy po úrazech míchy…

– funkční ženská sterilita, léčba inkontinence (úniku moči)

– doporučení domácí terapie, kompenzačních pomůcek, možných úprav pracoviště, zácvik rodinných příslušníků, poradenství

– sportovní fyzioterapii – poradenství, prevenci i terapii pro oddíly i jednotlivce

Používané fyzioterapeutické postupy

– podrobné vyšetření pohybového systému – techniky měkkých tkání a mobilizační techniky (ošetření svalů, svalových fascií, kloubů) – stabilizační principy vypracované T. Suchomelem a stále vyvíjené v našem zařízení s cílem úpravy pohybových stereotypů, koordinace, zvýšení kvality tělesného vnímání a pohybového projevu

– Vojtova reflexní lokomoce – časná diagnostika a terapie poruch psychomotorického vývoje novorozenců a kojenců

– prvky Bobath konceptu, PNF, přístupu Lewitové/Hermachové, Koláře, Čápové

– využití pružných tahů – therabandů, labilních ploch, overbalů, velkých míčů – stimulace pomocí “soft míčků” (“míčkování”) např. u astma bronchiale – spektrum elektroléčebných procedur, terapeutický ultrazvuk – taping (tejpování)

► Rádi s vámi budeme spolupracovat na zlepšení vašeho zdravotního stavu.