Naše činnost

V tomto zařízení se věnujeme převážně terapii poruch pohybového systému, a to prostřednictvím metod fyzioterapie.

Obvyklý postup při zařazení klienta/pacienta do terapie je následující:

– vstupní vyšetření pohybového aparátu (tzv. kineziologické vyšetření), včetně odebrání anamnézy, vyšetření pohledem, pohmatem, zhodnocení pohybových stereotypů.

– sdělení zjištěných potíží klientovi, stanovení rehabilitační diagnózy

– stanovení vhodné terapie, její frekvence a rámcově její celkové délky

– po vzájemné dohodě je klient zařazen do individuální terapie

Jsme smluvním partnerem následujících zdravotních pojišťoven:

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205), Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky (211), Oborová zdravotní pojišťovna (207), Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (201) a Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (111)

K vyšetření a ošetření klientů výše uvedených ZP je nezbytné, podle současné legislativy, doporučení lékaře k rehabilitaci na formuláři “FT” s uvedením všech náležitostí.

K prevenci a konzultacím není potřeba doporučení lékaře, klient hradí terapii sám, stejně tak, pokud nemá uvedený „poukaz na vyšetření/ošetření FT“, viz ceník služeb

Nově v našem zařízení nabízíme:

„Rodinná terapie psychosomatických poruch“. Mgr. T. Suchomel v psychoterapeutickém výcviku v rodinné terapii s ukončenou čtyřletou základní prezenční částí (Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci).

!! Pokud se klient našeho zařízení nedostaví na smluvený termín, a to bez řádného oznámení, bude mu rehabilitace ukončena. Děkujeme za pochopení.

► Rádi s vámi budeme spolupracovat na zlepšení vašeho zdravotního stavu.

Další informace, zejména o používaných metodikách a léčených stavech, naleznete v rubrice PACIENTI

Dále se věnujeme lektorské činnosti pořádáním kurzů pro fyzioterapeuty, příp. lékaře. (viz Kurzy )