Ceník služeb

Jsme smluvním partnerem následujících zdravotních pojišťoven:
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (111), Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (201), Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205), Oborová zdravotní pojišťovna (207), Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209) a Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky (211).

K vyšetření a ošetření klientů výše uvedených ZP je nezbytné, podle současné legislativy, doporučení lékaře k rehabilitaci na formuláři “FT” s uvedením všech náležitostí. K prevenci a konzultacím není potřeba doporučení lékaře, klient hradí terapii sám, stejně tak, pokud nemá uvedený „poukaz na vyšetření/ošetření FT“

Vyšetření a terapie klientů jiných zdravotních pojišťoven (nesmluvních) je hrazena bez spoluúčasti ZP. Stejně tak, pokud nemá klient uvedený „poukaz na vyšetření/ošetření FT“.

Vstupní vyšetření a terapie (50-60 min)600,- Kč
Terapie (30 min)300,- Kč
Terapie (45 min)400,- Kč
Terapie (60 min)500,- Kč
Poradenství (v rodinném systému)analogicky podle času
Tape [tejp] (podle rozsahu)50 – 100 Kč