Diagnostika
– komplexní vyšetření pohybového aparátu
– stanovení rehabilitační diagnózy, volba terapie, její frekvence a její celkové délky
– po vzájemné dohodě je klient zařazen do individuální terapie

Poskytovaná terapie
– prevence a léčba akutních i chronických bolestí pohybového aparátu
– léčba poúrazových a pooperačních stavů
– prevence a léčba „vadného držení“ těla, skolióz, úprava svalové nerovnováhy, kompenzace zpožděného motorického vývoje
– rehabilitace neurologických onemoctheessayclub.com https://writemyessayrapid.com/nění (CNS, PNS, CMP, RS, DMO, nervových útlacích, kořenových syndromech, myopatií, extrapyramidových onemocněních, postiženích míchy.…)
– prevence některých změn v těhotenství a příprava k porodu, regenerace po porodu, léčba funkční ženské sterility, prevence a léčba inkontinence
– edukace a poradenství v oblasti autoterapie, kompenzačníchtheessayclub.com https://writemyessayrapid.com/ pomůcek, ergonomických úprav pracoviště či bytu
– zácvik rodinných příslušníků
– sportovní fyzioterapie (prevence i terapie jednotlivců i oddílů)

Používané postupy fyzioterapie
– mobilizace periferních kloubů i páteře, techniky měkkých tkání,
– sensomotorická stimulace podle Jandy, míčková facilitace Jebavé,
– principy reflexní stimulace dle Vojty, posturální terapie Čápové, principy Bobath konceptu,
– využití pružných tahů (therabandů), labilních ploch, overbalů, gymbalů,
– aplikace spektra elektroléčebných procedur (analgezie, myorelaxace, trofika, antiedematózní efekt, elektrodiagnostika svalových oslabení, elektrostimulace a elektrogymnastika),
– terapeutický ultrazvuk s příslušným efektem a kombinovaná terapie pro diagnostiku a terapii relfexních změn ve svalech,
– tape [tejp] jako „funkční ortézování“ při poúrazových stavech

K vyšetření a ošetření klientů uvedených smluvních ZP je nezbytné, podle současné legislativy, doporučení lékaře k rehabilitaci na formuláři “FT” s uvedením všech náležitostí.

Pacienti