Fyzioterapie se zaměřuje na prevenci, diagnostiku (vyšetření) a terapii poruch funkce pohybového systému. Prostřednictvím specifických fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňuje i funkce ostatních systémů (např. dýchacího systému).

Diagnostika

– komplexní vyšetření pohybového aparátu (tzv. kineziologické vyšetření) se zaměřením na jeho funkce u strukturálních i funkčních poruch.

Poskytovaná terapie

– prevence a léčba akutních i chronických bolestí pohybového aparátu

– léčba poúrazových a pooperačních stavů

– prevence a léčba „vadného držení“ těla, skolióz, úprava svalové nerovnováhy, kompenzace zpožděného motorického vývoje

– rehabilitace neurologických onemocnění (CNS, PNS, CMP, RS, DMO, nervových útlacích, kořenových syndromech, myopatií, extrapyramidových onemocněních, postiženích míchy.…)

– prevence některých změn v těhotenství a příprava k porodu, regenerace po porodu, léčba funkční ženské sterility, prevence a léčba inkontinence

– respirační a posturální terapie u astma bronchiale

– edukace a poradenství v oblasti autoterapie, kompenzačních pomůcek, ergonomických úprav pracoviště či bytu

– zácvik rodinných příslušníků

– sportovní fyzioterapie (prevence i terapie jednotlivců i oddílů)

Požívané postupy fyzioterapie

– mobilizace periferních kloubů i páteře, techniky měkkých tkání (kůže, podkoží, fascie, svalu), terapie periostových bodů

– stabilizační principy vypracované T. Suchomelem a stále vyvíjené v našem zařízení s cílem úpravy pohybových stereotypů, koordinace, zvýšení kvality tělesného vnímání a pohybového projevu

– sensomotorická stimulace podle Jandy, míčková facilitace Jebavé

– principy reflexní stimulace dle Vojty, posturální terapie Čápové, principy Bobath konceptu, PNF („Kabatova“ technika), Kenny stimulace, principy Mojžíšové, Brüggerova konceptu, Klappova lezení

– využití pružných tahů (therabandů), labilních ploch, overbalů, gymbalů

– aplikace spektra elektroléčebných procedur (analgezie, myorelaxace, trofika, antiedematózní efekt, elektrodiagnostika svalových oslabení, elektrostimulace a elektrogymnastika),

– terapeutický ultrazvuk s příslušným efektem a kombinovaná terapie (UZ + elektroterapie), pro diagnostiku a terapii relfexních změn ve svalech

– tape [tejp] jako „funkční ortézování“ při poúrazových stavech (např. stp. distorsi hlezna), při zvýšené potřebě zatěžování segmentu u sportovců

Nově v našem zařízení nabízíme:

Rodinná terapie psychosomatických poruch“. Mgr. T. Suchomel v psychoterapeutickém výcviku v rodinné terapii s ukončenou čtyřletou základní prezenční částí (Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci).

K vyšetření a ošetření klientů uvedených smluvních ZP je nezbytné, podle současné legislativy, doporučení lékaře k rehabilitaci na formuláři “FT” s uvedením všech náležitostí.