Kurzy

Ve dnech 18.-19.10. 2018 se uskuteční tradiční kurz „Stabilita v pohybovém systému a hluboký stabilizační systém“ v prostorách našeho pracoviště.
Kurz je průběžně vyvíjen na základě dlouholetých praktických zkušeností.

Místo: ordinace Rehabilitace – fyzioterapie, Mgr. Tomáš Suchomel, Ústí nad Orlicí, ČSA 284

Kurz je v trvání: 16 hodin

Program – 1. den
09:00 -10:30 Stabilita v pohybovém systému – teorie 1,5hod
10:30 -11:30 Stabilizační systém a hluboký stabilizační systém (charakteristika, funkce) – teorie 1hod
11:30-11:45 Přestávka 15min
11:45 -13:15 Vyšetření tzv. hlubokého stabilizačního systému – teorie 1,5hod
13:15-14:30 Oběd 1h15min
14:30 -15:45 Vyšetření tzv. hlubokého stabiliz. systému – praxe 1hod15min
15:45 -16:30 Principy aktivace hlubokého stabiliz. systému – teorie 45min
16:30-16:45 Přestávka 15min
16:45 -17:45 Myofasciálně-kloubní ošetření – teorie, praxe 1hod
17:45 -18:45 Aktivace stabilizačního systému trupu – praxe 1hod
8 hodin čistý čas
Program – 2. den
08:00-10:00 Progrese aktivace stabilizačního systému trupu – pokr. praxe 2hod 
10:00 -12:00 Význam oporové funkce končetin pro stabilitu trupu a páteře + vertikála – teorie, praxe 2hod
15min Přestávka
12:15 -13:15 Aktivace stabiliz. systému (z) úseku krční páteře – praxe 1hod
13:30-14:30 Oběd
14:30 -15:30 Aktivace stabiliz. systému (z) úseku hrudní p. – praxe 1hod
15 min Přestávka
15:30 -16:30 Dynamika, princip – praxe 1hod 
16:30 -17:30 Význam rot. fce p., aplikace stabiliz. principů u vybraných diagnóz, aktivace stabiliz. syst. v některých konceptech – diskuse k teorii a praxi, kazuistiky 1hod
8 hodin čistý čas
Přednášející: Mgr. Tomáš Suchomel (teorie + praxe)

Kapacita kurzu max. 15 osob.

Cena: 3500,- Kč za osobu

Bližší informace (program, přihláška, platba) na www.fyzioterapieuo.cz, tomassuchomel@seznam.cz